Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > Edward William Elgar

Edward William Elgar

Tuesday 2 June 2020

Ngày 2-6 là sinh nhật của một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất của nền âm nhạc Anh — Sir Edward William Elgar, 1st Baronet OM GCVO (2/6/1857 – 23/2/1934). Theo Từ điển âm nhạc của Vũ Tự Lân, phong cách âm nhạc của E.W. Elgar kết hợp sự thánh thiện cao quý và dân dã.