Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > Benedetto Giacomo Marcello và Reynaldo Hahn

Benedetto Giacomo Marcello và Reynaldo Hahn

Sunday 9 August 2020

9 tháng 8 là ngày sinh của 2 nhạc sĩ đa tài:

  • Nhà soạn nhạc, nhạc sư, nhà văn, thẩm phán người Ý Benedetto Giacomo Marcello (9/8/1686 – 24/7/1739). Ông viết nhiều thể loại nhạc khác nhau, cả nhạc tôn giáo lẫn nhạc thế tục.
  • Nhà soạn nhạc, nhạc trưởng, nhà phê bình âm nhạc, ca sĩ phòng trà, giám đốc nhà hát và nhà biên niên người Pháp gốc Venezuela Reynaldo Hahn (9/8/1874 – 28/1/1947). Là một thần đồng, khi lên 8 Hahn đã viết ca khúc đầu tay và sớm có buổi diễn đầu tiên tại phòng trà của vị công chúa lập dị Mathilda (cháu của Napoleon) bằng những aria của Offenbach do chính cậu tự đệm piano.

(Theo classical.net và Wikipedia)