Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > Samuel Sebastian Wesley và Leon Dudley Sorabji

Samuel Sebastian Wesley và Leon Dudley Sorabji

Friday 14 August 2020

14 tháng 8 là ngày sinh của 2 nhạc sĩ người Anh:

  • Nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ Samuel Sebastian Wesle (14/8/1810 – 19/4/1876). Ông là cháu nội của nhà soạn nhạc—nghệ sĩ organ Samuel Wesley (1766 – 1837), người được ca ngợi là “Mozart của Anh quốc”. Tên đệm Sebastian bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ của người cha với bậc thầy vĩ đại Johann Sebastian Bach.
  • Nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano, nhà phê bình âm nhạc và nhà văn Kaikhosru Shapurji Sorabji tức Leon Dudley Sorabji (14/8/1892 – 15/10/1988). Đặc trưng trong âm nhạc của ông là tính đa tiết tấu, sự xen kẽ phức tạp giữa những yếu tố điệu tính và phi điệu tính và dồi dào hoa mỹ.

(Theo classical.net và Wikipedia)