Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > Franz von Biber và Maurice Greene

Franz von Biber và Maurice Greene

Wednesday 12 August 2020

Ngày 12 tháng 8 là:

  • Ngày rửa tội của nhà soạn nhạc và nghệ sĩ violin người Áo gốc Tiệp Heinrich Ignaz Franz von Biber (12/8/1644 – 3/5/1704). Ông là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất cho violin và tác giả của một trong những tác phẩm nổi tiếng đầu tiên viết cho độc tấu violin: đó là chương cuối trong tập Rosary Sonatas (còn gọi là Mystery Sonatas hay Copper-Engraving Sonatas) gồm 15 sonata nhỏ cho violin và continuo với chương cuối là passacaglia cho violin độc tấu.
  • Ngày sinh của nhà soạn nhạc và nghệ sĩ organ người Anh Maurice Greene (12/8/1696 – 1/12/1755). Ông chủ yếu viết cho thanh nhạc (cả tôn giáo lẫn thế tục) và đàn phím.

(Theo classical.net và Wikipedia)