Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > Granville Ransome Bantock

Granville Ransome Bantock

Friday 7 August 2020

7 tháng 8 là ngày sinh của nhà soạn nhạc người Anh Sir Granville Ransome Bantock (7/8/1868 – 16/10/1946). Âm nhạc của ông chịu ảnh hưởng từ Wagner và âm nhạc dân gian Scotland. Ông có vai trò quan trọng trong việc thành lập dàn nhạc giao hưởng của thành phố Birmingham (BSO) và ông là chỉ huy đầu tiên của dàn nhạc với buổi công diễn vào tháng 9-1920.

(Theo classical.net và Wikipedia)