Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > William Howard Schuman

William Howard Schuman

Tuesday 4 August 2020

4 tháng 8 là ngày sinh của nhà soạn nhạc và nhà quản lý nghệ thuật người Mỹ William Howard Schuman 4/8/1910 – 15/2/1992. Ông viết 8 giao hưởng được đánh số từ 3 đến 10, violin concerto của ông được coi như giao hưởng cho violin và dàn nhạc. Các tác phẩm khác cho dàn nhạc như New England Triptych (1956, dựa trên giai điệu của William Billings), American Festival Overture (1939), các ballet Undertow (1945) và Judith (1949) (the latter written for Martha Graham), Mail Order Madrigals (1972) và 2 opera, Ông cũng chuyển soạn tác phẩm cho organ Variations on "America" của Charles Ives cho dàn nhạc (1963).

(Theo classical.net và Wikipedia)