Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > Philip Cipriani Hambly Potter và Kenneth Leighton

Philip Cipriani Hambly Potter và Kenneth Leighton

Wednesday 2 October 2019

Mùng 2 tháng Mười là ngày sinh của 2 nhạc sĩ người Anh:

  • Nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano và nhà sư phạm Philip Cipriani Hambly Potter (2/10/1792 – 26/9/1871). Ông là người trình diễn lần đầu tiên ở Anh một số piano concerto của Mozart, piano concerto số 1, 3 và 4 của Beethoven và chỉ huy concerto cung Xon thứ cùng tác giả. Ông viết được 9 giao hưởng, 4 piano concerto và vài tác phẩm thíng phòng và cho piano.
  • Nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano Kenneth Leighton (2/10/1929 – 24/8/ 1988). Ông viết 1 vở opera, nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng và các hợp xướng tôn giáo.

(Theo classical.net và wikipedia)