Đông Tác

giao lưu cùng Nguyễn Chí Công

Home > Nghệ thuật > Justin Heinrich Knecht, Johan Severin Svendsen, Charles Villiers (...)

Justin Heinrich Knecht, Johan Severin Svendsen, Charles Villiers Stanford

Wednesday 30 September 2020

30 tháng Chín là ngày sinh của 3 nhạc sĩ:

  • Nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ và nhà lý luận âm nhạc người Đức Justinus hay Justin Heinrich Knecht (30/9/1752 – 1/12/1817).
  • Nhà soạn nhạc, nhạc trưởng và nghệ sĩ violin người Na Uy Johan Severin Svendsen (30/9/1840 – 14/6/1911).
  • Nhà soạn nhạc, nhạc trưởng và nhạc sư người Ai-len Sir Charles Villiers Stanford (30/9/1852 – 29/3/1924).