Menu

Trang nhà > Nghệ thuật > Ngày sinh W. Hurlstone và Francis J.M.Poulenc

Ngày sinh W. Hurlstone và Francis J.M.Poulenc

Thứ Hai 7, Tháng Giêng 2019

Hôm nay là ngày sinh của 2 nhạc sĩ:

  • William (Yeates) Hurlstone (7/1/1876 – 30/5/1906) — nhà soạn nhạc người Anh. Các sáng tác của ông chủ yếu là nhạc thính phòng.
  • Francis Jean Marcel Poulenc (7/1/1899 – 30/1/1963) — nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ piano người Pháp. Ông là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nửa đầu thế kỷ XIX.

ĐT-TMC, theo classical.net và wikipedia