Đông Tác

Blog

Trang nhà > Nghệ thuật > Karl August Leopold Böhm

Karl August Leopold Böhm

Chủ Nhật 28, Tháng Tám 2022

28 tháng Tám là ngày sinh của nhạc trưởng người Áo Karl August Leopold Böhm 28/8/1894 – 14/8/1981. Ông là một trong những nhạc trưởng vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

Böhm đặc biệt thành công khi trình tấu âm nhạc của Mozart và Wagner.
Xin nghe: https://www.youtube.com/watch?v=wP3FKWYYkbA
và: https://www.youtube.com/watch?v=afZau557ZuM