Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > Rebecca Clarke

Rebecca Clarke

Thursday 27 August 2020

27 tháng Tám là ngày sinh của nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ viola Anh quốc Rebecca Clarke 27/8/1886 – 13/10/1979. Bà nổi tiếng nhất với các tác phẩm viết cho viola.