Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > Clara Schumann, Arnold Schoenberg

Clara Schumann, Arnold Schoenberg

Sunday 13 September 2020

13 tháng Chín là ngày sinh của 2 nhạc sĩ:

  • Nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ piano người Đức Clara Schumann (tên thời con gái: Clara Josephine Wieck) 13/9/1819 – 20/5/1896. Bà là vợ của nhà soạn nhạc nổi tiếng Robert Schumann (kết hôn 1840–1856).
  • Nhà soạn nhạc, nhà lý luận sáng tác và hoạ sĩ người Áo Arnold Franz Walter Schoenberg (Schönberg) 13/9/1874 – 13 /7/1951. Ông là một trong những nhà soạn nhạc có nhiều ảnh hưởng ở đầu thế kỷ XX với việc phát triển ngôn ngữ âm nhạc vô điệu tính trên hệ thống 12 thanh âm.

Xin xem thêm về ông ở đây.