Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > Johann Michael Haydn

Johann Michael Haydn

Monday 14 September 2020

14 tháng Chín là ngày sinh của nhà soạn nhạc Áo Johann Michael Haydn 14/9/1737 – 10/8/1806. Ông là em trai nhà soạn nhạc vĩ đại Franz Joseph Haydn và là một nhà soạn nhạc quan trọng của thời kỳ âm nhạc cổ điển. Tuy nhiên ông ít dược biết đến do cái bóng quá lớn của người anh che khuất. Ông viết nhiều thể loại: giao hưởng, opera và nhạc thính phòng, tôn giáo và thế tục.