Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > Gustav Theodore Holst

Gustav Theodore Holst

Monday 21 September 2020

21 tháng 9 là ngày sinh nhà soạn nhạc, nhà chuyển soạn và nhạc sư người Anh Gustav Theodore Holst (Gustavus Theodore von Holst) 21/9/1874 – 25/5/1934. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Tổ khúc cho dàn nhạc The Planets.

https://youtu.be/Isic2Z2e2xs

Ông viết nhiều thể loại và chịu ảnh hưởng từ nhiều đồng nghiệp khác như R. Wagner, R. Strauss, M. Ravel.

Tham khảo bài viết về ông ở đây.