Đông Tác

giao lưu cùng Nguyễn Chí Công

Home > Nghệ thuật > Charles Edward Ives

Charles Edward Ives

Tuesday 20 October 2020

Lễ sinh nhật thứ 146 của Charles Edward Ives, 20/10/1874 – 19/5/1954. Ông là một trong những nhà soạn nhạc người Mỹ đầu tiên nổi tiếng ở tầm quốc tế. Tác phẩm của ông có sự kết hợp âm nhạc dân gian và tôn giáo Mỹ với âm nhạc châu Âu. Kỹ thuật sáng tác của ông có tính báo hiệu nhiều về sự sáng tạo trong âm nhạc của thế kỷ 20. Tuy nhiên sinh thời các tác phẩm của ông không gây được sự chú ý, có lẽ vì ông là một doanh nhân trong ngành bảo hiểm và thích lặng lẽ sáng tác.