Menu

Trang nhà > Nghệ thuật > Ngày sinh của J.Duphly và E.Wolf-Ferrari

Ngày sinh của J.Duphly và E.Wolf-Ferrari

Thứ Bảy 12, Tháng Giêng 2019

Hôm nay là ngày sinh của 2 nhạc sĩ:

  • Jacques Duphly (12/1/1715 – 15/7/1789) — Nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ clavecin người Pháp.
  • Ermanno Wolf-Ferrari, tên khai sinh Ermanno Wolf (12/1/1876 – 21/1/1948) — Nhà soạn nhạc kiêm nhạc sư người Italia.

ĐT-TMC, theo classical.net và wikipedia