Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > Nhạc sĩ E.H.Escriche

Nhạc sĩ E.H.Escriche

Thursday 16 January 2020

Ngày 16 tháng 1 là sinh nhật của Ernesto Halffter Escriche (16/1/1905 – 5/7/1989) — nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng người Tây Ban Nha. Ông là thành viên của Nhóm 8 - Grupo de los Ocho (Group of Eight) gồm 8 nhà soạn nhạc và âm nhạc học: Jesús Bal y Gay, Ernesto Halffter và anh trai Rodolfo, Juan José Mantecón, Julián Bautista, Fernando Remacha, Rosa García Ascot, Salvador Bacarisse và Gustavo Pittaluga. Những sáng tác ban đầu của ông chịu ảnh hưởng của Domenico Scarlatti, về sau ông ngả theo phong cách dân tộc.

(Theo classical.net và wikipedia)