Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > Orlando Gibbons

Orlando Gibbons

Wednesday 25 December 2019

Ngày 25 tháng 12 là sinh nhật (hoặc ngày rửa tội?) của nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn virginal (một loại harpsichord nhỏ) và organ người Anh Orlando Gibbons 25/12/1583 – 5/6/1625. Ông là nhà soạn nhạc quan trọng trong cuối thời kỳ Tudor đầu thời kỳ Jacob ở Anh quốc, và một trong những nhà soạn nhạc tài năng nhất thời đại của mình. Ông viết nhiều tác phẩm cho đàn phím, khoảng 30 fantasia cho viol (tiền thân của violin) và nhiều madrigal, nổi tiếng nhất là madrigal The Silver Swan. Ông đã đóng góp 6 tiểu phẩm trong tập nhạc cho đàn phím đầu tiên được xuất bản năm 1611. Khoảng 45 tiểu phẩm cho đàn phím của Gibbons vẫn còn lưu hành đến ngày nay.