Đông Tác giao lưu

Chuyển động không ngừng

Home > Nghệ thuật > G.C.Wagenseil, H.Brian và 3 nhạc sĩ khác

G.C.Wagenseil, H.Brian và 3 nhạc sĩ khác

Sunday 29 January 2023

29 tháng 1 là sinh nhật của 3 nhạc sĩ:

  • Nhà soạn nhạc Áo Georg Christoph Wagenseil (29/1/1715 – 1/3/1777). Ông là một nhà soạn nhạc nổi tiếng ở thời cuối Baroque - đầu Cổ điển. Cả 2 bậc thầy Haydn và Mozart đều ưa thích các tác phẩm của ông (ảnh).
  • Nhà soạn nhạc Pháp Daniel François Esprit Auber (29/1/1782 – 12/5/1871).
  • Nhà soạn nhạc Đức Ferdinand Ries (29/1/1784 – 13/1/1838). Ông là bạn, là học trò và cũng là thư ký của nhà soạn nhạc vĩ đại Ludwig van Beethoven.
  • Nhà soạn nhạc Anh Frederick Theodore Albert Delius (29/1/1862 – 10/6/1934).
  • Nhà soạn nhạc Anh Havergal Brian (ảnh), tức William Brian (29/1/1876 – 28/11/1972). Ông đã viết được 32 bản giao hưởng, một kỷ lục kể từ sau 2 bậc thầy vĩ đại Haydn và Mozart.

ĐT-TMC, theo classical.net và wikipedia