Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > Nhạc sĩ Charles Avison

Nhạc sĩ Charles Avison

Sunday 16 February 2020

  • 16 tháng Hai là ngày sinh của nhà soạn nhạc kiêm nhà phê bình âm nhạc người Anh Charles Avison (16/2/1709 – 9 hoặc 10/5/1770). Ông nổi tiếng nhất với 12 Concerto Grosso theo kiểu Scarlatti và bài Tiểu luận về diễn cảm âm nhạc (Essay on Musical Expression). Bài tiểu luận này là bài phê bình âm nhạc đầu tiên được xuất bản ở Anh.

ĐT-TMC, theo classical.net và wikipedia