Đông Tác

giao lưu với NCCông

Home > Nghệ thuật > A.Reicha, F.Bridge

A.Reicha, F.Bridge

Wednesday 26 February 2020

26 tháng Hai là sinh nhật của 2 nhạc sĩ:

  • Nhà soạn nhạc Pháp gốc Séc Antoine Reicha hay Antonín Rejcha (26/2/1770 – 28/5/1836). Ông là bạn cùng trang lứa với L. Van Beethoven và thầy của những nhà soạn nhạc quan trọng như Franz Liszt, Hector Berlioz và César Franck. A.Reicha đã viết cuốn Nghệ thuật của người sáng tác nhạc kịch vào năm 1833. Tác phẩm này của ông đã có ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều nhà soạn opera thế kỷ XIX, nhất là Giacomo Meyerbeer. Ngày nay, A.Reicha được nhớ đến nhờ những đóng góp quan trọng cho thể loại Ngũ tấu nhạc cụ hơi.
  • Nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng và nghệ sĩ viola người Anh Frank Bridge (26/2/1879 – 10/1/1941). Ông chịu ảnh hưởng của nhiều đồng nghiệp tiền bối khác nhau tuỳ từng thời kỳ sáng tác. Đầu tiên là Brahms, Beethoven, Tchaikovsky, Franck và Fauré. Ở giai đoạn sau, ông chịu ảnh hưởng của Stravinsky và Debussy.

ĐT-TMC, theo classical.net và wikipedia