Đông Tác

Nhìn ra thế giới cùng NCCông

Trang nhà > Lịch sử > Hiện đại

Hiện đại

Tin học càng ngày càng chiếm một vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại. Điều đó được chứng minh rõ ràng bằng các con số thống kê trong suốt 60 năm qua, mặc dù mãi gần đây báo chí mới bắt đầu nói mạnh đến xã hội thông tin, trí tuệ nhân tạo, cách mạng công nghiệp 4.0 v.v.. Trường hợp Việt Nam cũng không là ngoại lệ, người không biết sử dụng công cụ tin học càng ngày càng trở thành của hiếm. Và trong 60 năm qua, số nhân vật trong làng tin học dĩ nhiên tăng lên rất nhiều nhưng phần lớn không hay xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Bởi vì đa số bình dân không biết họ, cho nên việc giới thiệu một số nhân vật và sự kiện có thể là hữu ích, ít nhất cũng khuyến khích việc học tập, sáng tạo hoặc khởi nghiệp liên quan đến tin học.