Trung đại

Ải Chi Lăng

Tên gọi của một ải lớn bao bọc lấy đoạn đường độc đạo từ cửa ngõ Lạng Sơn xuôi về Hà Nội, nay thuộc thị (...)

Alexandre de Rhodes, chữ Quốc ngữ và quan điểm chính trị

1. Về phương diện từ ngữ Tự điển Pháp Việt của Ðào Duy Anh định nghĩa chữ “soldat” là lính chiến. Chữ (...)

Bệnh Án Của Ngọa Triều Hoàng Đế

Có phải Lê Long Đĩnh là một vị vua của tàn ác và dâm đãng? Tại sao người ta gọi ông là Ngọa Triều Hoàng (...)

BUỔI ĐẦU TRUYỀN ĐẠO KITÔ Ở VIỆT NAM

Tin Mừng đến Việt Nam từ thời nào? Có truyền thuyết cho rằng Tin Mừng đã đến Việt Nam từ thời thánh (...)

Các công chúa đời Trần

Nói tới công chúa đời Trần người ta thường liên tưởng ngay đến Huyền Trân công chúa do Thượng hoàng Nhân (...)

Các thái giám triều Nguyễn

Như các triều đại phong kiến khác, triều Nguyễn cũng có một lớp người được gọi là thái giám. Chính sử (...)