Đông Tác

giao lưu cùng Nguyễn Chí Công

Home > Cuộc sống > Nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh

Xưởng đúc tượng đồng Nguyễn Hạnh ở Cát Đằng, Ý Yên. Panorama ©NCCong 5-2014