Đông Tác

giao lưu cùng Nguyễn Chí Công

Home > Con người > Hồi tưởng

Hồi tưởng

"Cuộc đấu tranh của con người chống lại quyền lực là cuộc đấu tranh của ký ức chống lại sự lãng quên" (Boj člověka proti moci je bojem paměti proti zapomínání). Milan Kundera, "Kniha smíchu a zapomnění"