Menu

Trang nhà > Giáo dục > Ngoại ngữ > Học Hoa ngữ theo đài phát thanh Bắc Kinh

Học Hoa ngữ theo đài phát thanh Bắc Kinh

Thứ Ba 22, Tháng Tư 2008

Nối loa hoặc tai nghe. Di chuyển các thanh chạy để tìm bài học. Click vào bài.