Radoi Ralin

Bulgaria

Tiểu sử

Radoi Ralin (Радой Ралин) sinh năm 1923 tại Sliven, Bulgaria. Học luật ở trường đại học Sofia, lúc còn là học sinh đã cộng tác với các tạp chí văn học. Tham gia kháng chiến chống phát xít. Sau năm 1944, đi chuyên tu văn học ở Tiệp Khắc.

Tác phẩm

  • Thơ trữ tình (1963)

Người nói với người

Chớ cầm tay tôi mà kéo
đừng trách tôi
sao lại tách một mình
Đôi lúc người ta cần vắng vẻ
cần sự lặng yên nó hàn gắn vết thương và dạy khôn
Tôi không tự nhốt mình
để giận ghét hay là khinh thị
mà để quyết định một sự táo gan mới mẻ
Anh hãy hiểu tôi, và tôi, sẽ rất hiểu anh
không đức tin và chẳng tâm hồn thì bổn phận chỉ là mù quáng.

Kỷ niệm xấu

Những kẻ mà suốt đời tôi sẽ căm ghét
đã vào khám xét giữa hồn tôi
Muốn bảo toàn chân lý thân yêu
tôi đã phải tựa vào sự nói dối
Mọi chuyện ấy đã sống xong rồi chứ?
Không đâu! Nỗi buồn còn hãy chưa nguôi
Tôi biết rằng sự dối trá chẳng chóng thì chầy
sẽ đòi hỏi phải bồi thường cho nó.

(Xuân Diệu dịch)
Nguồn: Những nhà thơ Bungari, NXB Sviat, 1985.