Nga: bán đảo Krym

Nga

Mấy hôm không có bóng đá thì chơi kỷ niệm.

Tропа Голицина, Новый Свет (Крым)

Đông Tỉnh NCCông