Menu
Mục lục

Trang nhà > Lịch sử > Danh nhân > Lê Lợi (1385-1433)

Lê Lợi (1385-1433)

Thứ Bảy 27, Tháng Giêng 2007

Lê Lợi sinh năm 1385 (Ất Sửu), quê ở thôn Như Án, huyện Lương Giang (nay là huyện Thiệu Hóa), tỉnh Thanh Hóa. Gia đình ông gốc người Mường, mấy đời nối nghiệp làm chủ trại, sau dời về ở động Lam Sơn. Năm 1400 giặc Minh sang xâm lược nước ta, diệt nhà Hồ, dập tắt hai cuộc khởi nghĩa của con cháu nhà Trần. Lê Lợi từ trẻ đã bắt đầu học binh thư, nuôi chí phục quốc.

Nhà bia Vĩnh Lăng
Bia Vĩnh Lăng (bản sao ở Bảo tàng Lịch sử)

Năm 1418, ông tự xưng là Bình Định Vương, tụ họp nhân tài, nêu cao cờ nghĩa chống ách thống trị của nhà Minh. Trải bao nguy hiểm gian lao, khởi nghĩa kéo dài 10 năm thì thắng lợi hoàn toàn với những chiến thắng oanh liệt ở Xương Giang, Chi Lăng, Đông Quan....

Năm 1428, ông lên ngôi vua, công bố Bình Ngô đại cáo, đóng đô ở Đông Kinh (Hà Nội), đặt quốc hiệu Đại Việt, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, mở ra một thời kỳ độc lập mới của Việt Nam.

Vua mất khi mới 49 tuổi (1433, Quý Sửu), miếu hiệu là Lê Thái Tổ, an táng tại Vĩnh Lăng, đất Lam Kinh, Thanh Hóa. Nơi đó vẫn còn bài văn bia của Nguyễn Trãi ca tụng công đức Lê Thái Tổ.


Trích Đại tự điển Encyclopædia Britannica:

Later Le Dynasty

Vietnamese Nha Hau Le (1428–1788), the greatest and longest lasting dynasty of traditional Vietnam. Its predecessor, the Earlier Le, was founded by Le Hoan and lasted from 980 to 1009.

The Later Le was established when its founder, Le Loi, began a resistance movement against the Chinese armies then occupying Vietnam; by 1428 he had liberated the country and was free to begin the process of recovering the southern…


Xem online : Việt Nam niên biểu