Đông Tác

Đông Tác

Home > Nghệ thuật > John Nicholas Maw

John Nicholas Maw

Saturday 5 November 2022

Ngày 5 tháng 11 là sinh nhật của nhà soạn nhạc Anh quốc John Nicholas Maw 5/11/1935 – 19/5/2009. Ông nổi tiếng nhất với tác phẩm Scenes and Arias (1962) viết cho 3 giọng nữ và dàn nhạc, các tác phẩm cho dàn nhạc Odyssey (1987) và The World in the Evening (1988), tác phẩm cho guitar Music of Memory (1989), một violin concerto (1993) viết cho Joshua Bell. Âm nhạc của ông thể hiện phong cách Tân Lãng mạn nhưng cũng hiện đại với ngôn ngữ vô điệu tính (Đối với tác phẩm instance Personæ và chùm các tiểu phẩm cho piano.)

(Theo classical.net và wikipedia)