Đông Tác

Đông Tác

Home > Nghệ thuật > Alexis de Castillon

Alexis de Castillon

Tuesday 13 December 2022

Ngày 13 tháng 12 là sinh nhật của nhà soạn nhạc Pháp Alexis de Castillon (tên khai sinh là Marie-Alexis de Castillon de Saint-Victor) 13/12/1838 – 5/3/1873. Ông viết những tiểu phẩm cho piano, ca khúc nghệ thuật, nhạc thính phòng, 1 piano concerto và 1 giao hưởng chịu ảnh hưởng của R. Schumann.