BẢO TÀNG

Thầy giáo Nguyễn Văn Ba

Tiếp tục loạt hồi ức về các nhà giáo Việt Nam, BBT xin chia sẻ bài viết ngắn gọn và chân thành sau đây. (...)

"Cha đẻ" của máy vi tính Micral

Trương Trọng Thi Phần lớn lịch sử của máy tính cá nhân đã được viết trên đất Mỹ cho đến hôm nay. Nhưng (...)

"Con chuột máy tính" đầu tiên

Xuất thân Chú chuột vuông trong ảnh kèm đây ra đời đã hơn 40 năm và cha đẻ của nó là ông Doug (...)

Alain Teissonnière

Parler d’Alain, c’est parler d’une absence à laquelle il sera très difficile de s’accoutumer… Mais (...)

Alain Teissonnière ’CPU’ đầu tiên của máy tính Việt Nam đã yên nghỉ

Trong bài xin được gọi là Alain như người Pháp kêu tên bạn thân vì một thời tôi đã làm việc dù không trực (...)

Alain Teissonnière et le développement d’informatique au Viet Nam

1. Contexte de coopération A la veille du rétablissement de la paix au Viet Nam, Alain était déjà (...)