Danh nhân

"Hồ Chí Minh, một nhân cách lớn của thời đại"

Trích tham luận của Giáo sư Josephine Stenson, Tiến sĩ sử học trường đại học Florida Atlantic, Hoa (...)

Bà Triệu (225-248)

Ảnh bên: đền thờ Bà Triệu ở Thanh Hóa Anh hùng dân tộc tên thật là Triệu Thị Trinh, còn có các tên gọi (...)

Carl von Linnaeus (1707-1778)

Carl von Linnaeus - hay Linné - là một bác sĩ và nhà thực vật học vĩ đại người Thụy Điển. Được coi như (...)

Có một người Việt Nam từng làm Tể tướng Trung Quốc

Trong nhiều vương triều ở Trung Quốc thời xưa, Tể tướng 宰相 là chức vụ quan lại hành chính cao nhất, có (...)

Darwin và “Thuyết tiến hóa”

Darwin không hề đưa ra thuật ngữ “Thuyết tiến hóa” Charles Robert Darwin (1809-1882) là cha đẻ của một (...)

Duy Tân (1900-1945)

Niên hiệu của ông vua thứ 11 triều Nguyễn, tên húy là Nguyễn Phúc Vĩnh San, con thứ 5 của vua Thành (...)